നമസ്കാരം! ഞങ്ങള്‍ വയനാട് ഡയറ്റിലെ ടിടിസി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍.മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുപോലെയുള്ള ജീവിതപ്പാച്ചിലിനിടയില്‍ ഉള്ളില്‍ത്തടയുന്നതു ചിലതെങ്കിലും കോറിയിടാന്‍, ക്യാമ്പസ് മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ ഞങ്ങളൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്നു. സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Tuesday, 5 July 2011

നോവ് (നിഷബ എസ്, ടിടിസി രണ്ടാം വര്‍ഷം)

നോവിന്‍ നെരിപ്പോടെരിയുന്നുവോ?
എന്നകസമുദ്രത്തില്‍ തിരകളാര്‍ക്കുന്നുവോ?
ഓര്‍ക്കന്നു ഞാനെന്റെയിന്നലകളെ...
ഓര്‍ക്കുന്നു ഞാനെന്‍ മറക്കാനരുതാത്ത നിമിഷങ്ങളെ...
കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനൊരുനാള്‍
പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നാരോ പറഞ്ഞു.
അതുപോലെയെന്‍ മനവും
ഒരുനാള്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കും!

No comments:

Post a Comment